mačky

Porovnanie veku mačky s vekom človeka

 

Prepočtová tabuľka mačacích rokov na roky ľudské
Mačka Človek Mačka Človek Mačka Človek Mačka Človek
1 mesiac 6 mesiacov 8 mesiacov 16 rokov 7 rokov 45 rokov 14 rokov 72 rokov
2 mesiace 10 mesiacov 1 rok 18 rokov 8 rokov 50 rokov 15 rokov 74 rokov
3 mesiace 2 roky 2 roky 25 rokov 9 rokov 55 rokov 16 rokov 76 rokov
4 mesiace 5 rokov 3 roky 30 rokov 10 rokov 60 rokov 17 rokov 78 rokov
5 mesiacov 8 rokov 4 roky 35 rokov 11 rokov 62 rokov 18 rokov 80 rokov
6 mesiacov 14 rokov 5 rokov 40 rokov 12 rokov 65 rokov 19 rokov 82 rokov
7 mesiacov 15 rokov 6 rokov 43 rokov 13 rokov 68 rokov 20 rokov 84 rokov